Naše služby

Orbico ponúka kompletné a úplné obchodné riešenia na predaj a distribúciu, logistické služby, marketing a riadenie značiek pre veľký počet rôznych priemyselných odvetví a oblastí, ako sú FMCG, kozmetické výrobky, farmácia, hračky a textilné výrobky, elektrické zariadenia, cigarety, motorové oleje...

Odberatelia a značky

Orbico má dlhodobý obchodný vzťah s mnohými nadnárodnými organizáciami a umožňuje ich portfóliu značiek dosiahnuť na zákazníkov a spotrebiteľov na miestnych trhoch.   

Značky v portfóliu Orbico...

O nás

Orbico je vedúcim distribútorom veľkého počtu celosvetovo známych značiek – od kozmetických výrobkov cez potraviny a nepotravinové výrobky, technické a elektrické prístroje pre farmáciu, hračky, textil, cigarety a tiež výrobky, ako sú motorové oleje. Tak široký a rozličný rozsah značiek a portfólia výrobkov si vyžaduje vysokú flexibilitu, otvorenosť neustálym zmenám, pružnú organizáciu práce a investície do rozvoja ľudí a značiek. 

Naším cieľom je dosahovať trvalý obchodný rozvoj a vytvárať pridanú hodnotu pre našich obchodných partnerov a značky v našom portfóliu. Všetci naši zákazníci majú značný a uznávaný podiel na trhu začínajúc veľkými nadnárodnými...